Planerade aktiviteter 2015

Nu har vi lagt bakom oss vintern med snöskottning av hönsgårdens tak, och vi blickar framåt mot vårens planerade aktiviteter i Hälsinglands Rasfjäderfäförening:

snorojning
Snöröjning av taket på hönsgården.. Foto: Tommy Stokka

•9 maj – Medlemsresa till Skogsbacka.

OBS Anmälan senast 7 maj!

•30 maj – Bytardag nr 1.
Fam. Stålberg, Viksjöfors.

•28 juni – Hemma Hos Träff.
Charlotte Säfverstam, Övernjöte Njutånger.

•5 juli – Hemma Hos Träff.
Yvonne Brolin, Änga Bollnäs.

•15 aug – Hemma Hos Träff.
Tommy Stokka, Vallsta.

•26 sep – Bytardag nr 2.
Nytorpsdagen Arbrå.

•okt/nov – Bedömningsutställning.
Datum och plats ej bokad.

Varmt välkomna!