2019

Bedömningsutställning HRF 2019
Datum:2019-10-26
Plats:Vallsta

Hederspris
Grupp 1. 7 djur, 1 hp
Tina Wallberg – Dvärg Rhode Island, Röd Svartstjärtad Tupp, 96 p

Grupp 2. 13 djur, 2 hp
Tina Wallberg – Dvärg Hamburger, Svart Tupp, 94 p

Daniel Persson – Dvärg Leghorn, Vit Höna, 94 p

Grupp 3. 6 djur, 1 hp
Daniel Persson – Dvärg Silkeshöns, Svart Höna, 94 p

Grupp 4. 9 djur, 1 hp
Britt-Mari Hartelius – Araucana, Svart Tupp, 94 p

Grupp 5. 14 djur, 2 hp
Tina Wallberg – Krainekoeppe, Silverhalsad Tupp, 95 p

Micke Stålberg- Vorwerk, Gul Svart Höna, 94 p

Grupp 6. 5 djur, 1 hp
Maivor Tynong – Brahma, Guld Svartbandad Höna, 93 p

Vandringspris

Best In Show (BIS)
Tina Wallberg – Dvärg Rhode Island, Röd Svartstjärtad Tupp, 96 p

Bäst i motsatt kön (BIM) – Utdelat, vunnet 3 gånger
Tina Wallberg – Dvärg Rhode Island, Röd Svartstjärtad Höna, 95 p

Bästa Svenska ras
Lars Lundin – Svensk Dvärg, Brun Tupp, 90 p

Bästa Trio totalt
Tina Wallberg – Dvärg Rhode Island, Röd Svartstjärtad, 284 p

Bästa Par
Tina Wallberg – Dvärg Hamburger, Svart, 188 p

Bästa Dvärg Lätt ras – Utdelat, vunnet 3 gånger
Tina Wallberg – Dvärg Hamburger, Svart Tupp, 94 p

Bästa Dvärg Tung ras
Tina Wallberg – Dvärg Rhode Island, Röd Svartstjärtad Tupp, 96 p

Bästa Stor Lätt ras – Utdelat, vunnet 3 gånger
Tina Wallberg – Krainekoeppe, Silverhalsad Tupp, 95 p

Bästa Stor Tung ras
Maivor Tynong – Brahma, Guld Svartbandad Höna, 93 p

Bästa Enfärgat djur
Tina Wallberg – Dvärg Hamburger, Svart Tupp, 94 p

Bästa Tecknade djur
Tina Wallberg – Dvärg Rhode Island, Röd Svartstjärtad Tupp, 96 p

Bästa Benbefjädrade djur
Daniel Persson – Dvärg Silkeshöns, Svart Höna, 94 p

Bästa Urdvärg
Lars Lundin – Svensk Dvärg, Brun Tupp, 90 p

Bästa djur med Hätta
Daniel Persson – Dvärg Silkeshöns, Svart Höna, 94 p